پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی اداره آموزش مداوم پزشکی

 

قانون آموزش مداوم جامعه  پزشکی ابتدا تحت عنوان قانون باز آموزی و نو آموزی پزشکی کشور در اوخر سال 1369 برای اجرای یک دوره  پنج ساله تصویب شد ودر تاریخ 12/2/1375 با تغیر نام به آموزش مداوم جامعه پزشکی به تصویب نهایی مجلس رسید.

هدف کلی قانون آموزش مداوم:

اجرای آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقاء سطح دانش ومهارت شغلی جامعه پزشکی وبهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی کشور و دستیابی به استاندادهای کار آمد ومطلوب  خدمات پزشکی وحرفه  های وابسته منطبق با نیازهای جامعه می باشد هدف نهایی آموزش مداوم ارتقا کیفت سلامت جامعه باشد.

چرا آموزش مداوم:

-آموزش مداوم یک  ضرورت غیر قابل انکار در کلیه رشته ها ومشاغل به خصوص در رشته های علوم پزشکی بشمار می رود زیرا:

-علوم پزشکی  همه روز در حال پیشرفت وتحول است

-اپیدمیولوژی بیماریها وشاخصها مربوط به سلامت وبیماری درجامعه تغیر می کند

-فن آوریهای نوین پزشکی شیوهای مهارتها حرفه ای پزشکان رابشدت دچارتحول می کند

-افزایش آگاهی مردم وبیماران باعث بالا رفتن نوع وسطح تقاضای آنان  از پزشکان به طور مستمر  شده است

-با پیدا شدن شیوهای جدید هر روز مراقبتهای بستری وبیمارستانی به سوی مراقبتهای سر پایی زومراقبت در منزل سیر میکند

-داروهای جدید روشهای درمانی جدید ،رقابت شدید بازار کار ،انتظار ات مشمولین

-بیمه ها و مردم دهها دلیل دیگر همه براهمیت وضرورت روی کار آمدن اطلاعا ت

-ارتقا مستمر مهارت وکارایی حرفه های پزشکان می افزایید-

-با دسترسی روز افزون جامعه پزشکی به اطلاعات جدید از راههای گوناگون اینترنت نیاز به شیوه های مختلف آموزش از راه دور

وخود آموز بیشتر  احساس می شود

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort