پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی کارشناس و شرح وظایف

 

 


نام: خانم دکتر فریبا فرهادی بیرگانی
میزان تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

سمت: کارشناس اداره آموزش مداوم پزشکی
پست الکترونیک: farhadi.f92@gmail.com
آدرس پستی: شوشتر، ضلع غربی چهار راه شهید رجایی، بیمارستان الهادی، دانشکده علوم
پزشکی شوشتر


شرح وظایف :
• ارزشیابی ونیاز سنجی برنامه ها
• تکمیل فرم مشخصات برنامه وثبت در سامانه آموزش مداوم
• حضور وغیاب مشمولین در برنامه ها
• الویت بندی برنامه ها براساس نیاز سنجی
• تهیه کلیه فرم های برنامه ها
• تهیه ملزمات برنامه
• هماهنگی های لازم جهت اجرایی برنامه
• هماهنگی مکان برنامه
• ارزیابی سخنران برنامه
• ارزیابی محتوای آموزشی
• ارزیابی برنامه های حضوری
• ارسال مستند ات به وزارت متبوع

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort