پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X

 

معرفی معاون آموزشی،تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی

 

 

دکترمجتبی کلانتر

دکترای تخصصی سم شناسی/ داروشناسی

معاون آموزشی،تحقیقات و دانشجویی وفرهنگی

مرتبه علمی : استادیار

mojtaba.kalantar@yahoo.com          -----         kalantar-m@ajums.ac.ir

رزومه C.V