پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای دبیرخانه

 

 

نام: دکتر برات براتی

سمت: دبیر دبیرخانه

ایمیل: barati943@yahoo.com

 

نام: خانم حکیمه محمدزاده

سمت: مسئول هماهنگی بسته های طرح تحول

ایمیل: