پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
مسئول دبیرخانه

 

خانم معصومه سیاحی-مسئول هماهنگی بسته های طرح تحول

 

m.saiahi430@gmail.com

 

دکتر مجتبی کلانتر-دبیر دبیرخانه

 

mojtaba.kalantar@yahoo.com