پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
اهداف دبیرخانه
  1. راه اندازی دبیرخانه طرح تحول در آموزش اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشکده
  2. تعیین مسئولین بسته ها و صدور ابلاغ مسئولین جهت اجرایی سازی فعالیت ها در دانشکده
  3. تشکیل جلسات و نشست ها درون دانشکده ای 4 شرکت در جلسات و نشست های کلان منطقه 4
  4. ارتباط مستمر و مستقیم با سایر دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 4
  5. ارسال گزارشات به دبیرخانه کلان منطقه 4