پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
معرفی دبیرخانه

 

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور تحقق یکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش "تامین نیازهای ملی و حضور در عرصه های منطقه ای و جهانی با رویکرد تحول و نوآوری"در معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گردید.تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایددار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایت مندی جامعه را فراهم خواهد نمود.دبیرخانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر در راستای دبیرخانه کلان منطقه آمایش 4 به منظور تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تاکید بر اولویت های کشور و کلان منطقه آمایش 4 شکل گرفته است.