پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی

 

 

 

نام: آقای عزیز چراغی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

 

سمت: کارشناس شورای اضباطی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort