پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
واحد امتحانات

 

 

شرح وظایف واحد امتحانات


• هماهنگي بين دانشكده ها در اجراي متمركز امتحانات پايان نيمسال
• نظارت بر اجراي امتحانات پايان نيمسال و آزمونهاي جامع
• اعلام نمرات دانشجويان ميهمان، نفرات برتر هر نيمسال، اعلام اسامي افراد مشروط و اخطار آموزشي به آنان
• تهيه و تنظيم ليستهاي حضور و غياب و نمرات امتحاني به منظور استفاده استادان دانشگاه

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort