پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
کارشناسان آموزش

 

 

نام: خانم طیبه حسین پور

سمت: کارشناس مسئول آموزش

 

نام: خانم مژگان بابایی

سمت: کارشناس آموزش

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort