پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
معرفی کارشناس پژوهش

زهرا مهری

کارشناس پژوهشی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

کارشناس کمیته اخلاق

کارشناس طرح های تحقیقاتی

mehri.zahra08@gmail.com