پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

 

 

 

دکتر الهام پیرعباسی

دکترای تغذیه

مرتبه علمی:استادیار

مدیر آموزش و تحقیقات

pirabbasi_a@ajums.ac.ir