پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
امور تربیت بدنی

 

 

 

نام: آقای یونس حسنکی

 

سمت: کارشناس تربیت بدنی

 

آیین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی دانشکده و خوابگاه

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort