پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X

 

معرفی مدیر فرهنگی دانشجویی

 

 

آقای محمد نیکزادیان

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

مدیر فرهنگی دانشجویی

nikzadian_m@ajums.ac.ir