پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی مدیر دانشجویی فرهنگی

 

 

 

آقای مهندس علیرضا اکبری زاده

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

مدیر دانشجویی فرهنگی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort