پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی

 

 

 

نام: دکتر برات براتی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

سمت: رئیس کمیته

ایمیل: barati943@yahoo.com

 

 

 

نام: دکتر الهام پیرعباسی

رشته تحصیلی: دکترای تغذیه

سمت: دبیرکمیته

ایمیل: pirabbasi_a@ajums.ac.ir

 

نام: محمد نیکزادیان

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

سمت: عضو کمیته

ایمیل: nikzadian_m@ajums.ac.ir

 

 

نام: الهام عبدالهی شهولی 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر

ایمیل: eabdolah31@yahoo.com

 

 

 

نام: معصومه نثاروند براتی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سمت: عضو کمیته

ایمیل

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort