پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه آموزشی اتاق عمل و فوریت پزشکی

 

 

مدیرگروه:مرضیه نجفوندزاده

 

اعضای هیات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

حکیمه محمدزاده

 

آقای محمد نیک زادیان

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort