پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
برنامه امتحانی اتاق عمل و فوریت پزشکی

 

اتاق عمل ترم 1

 

اتاق عمل ترم 3

 

اتاق عمل ترم 5

 

فوریت پزشکی ترم 1

 

فوریت پزشکی ترم 3

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort