پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
برنامه امتحانی اتاق عمل و فوریت پزشکی

 

اتاق عمل ترم 2

 

اتاق عمل ترم 4

 

اتاق عمل ترم 6

 

فوریت پزشکی ترم 2

 

فوریت پزشکی ترم 4

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort