پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه

 

 

مدیرگروه:آقای احمد مرادی

 

اعضای هیات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

خانم اعظم جهانگیری مهر

 

آقای علی موسوی

 

خانم کبری دوستی فر

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort