پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم پایه

 

 

مدیر گروه: دکتر فریال سواری

 

اعضاس هسات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر سیده منیژه حیدرنژاد

 

دکتر سیده فائزه سیف

 

حسین کمالی

 

دکتر طاهره نویدفر

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort