پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیئت علمی گروه

 

 

مدیرگروه: سیده زهرا پژوهیده

 

اعضای گروه(به ترتیب حروف الفبا):

 

مریم نیک بینا

 

 اعظم هنرمندپور

 

سارا ضیاغم

 

معصومه سیاحی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort