پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه آموزشی پرتوشناسی

 

 

مدیرگروه:دکتر برات براتی

 

اعضای هیات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر فریبا فرهادی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort