پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه

 

 

مدیرگروه:خانم الهام عبدالهی شهولی

 

اعضای هیئت علمی گروه(به ترتیب حروف الفبا):

 

خانم مریم پاپی

 

خانم معصومه صالحی

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort