lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > اعضای هیات علمی > گروه بالین
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه بالین

 

                   

                             نام استاد: آقای دکتر سید بابک علویان

                       درجه علمی:

                       گروه آموزشی:بالین

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای دکتر محر سرداری مسیحی

                       درجه علمی:

                       گروه آموزشی:بالین

                       ایمیل:

                       خط داخلی: