پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

 

 

                       نام استاد:آقای محمد نیک زادیان

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:فوریت های پزشکی

                       ایمیل: nikzadian115@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم مرضیه مجفی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:فوریت های پزشکی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم حکیمه محمدزاده

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:فوریت های پزشکی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort