lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > مدیریت دانشجویی فرهنگی > امور دانشجویی > امور تربیت بدنی > فرم استعدایابی رشته های ورزشی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
  • فرم استعدایابی رشته های ورزشی

  • دانشجو عزیز:

    با سلام خدمت همه ی دانشجویان عزیز، اداره ی تربیت بدنی به منظور سرعت بخشی در برنامه های آتی خود و شناخت استعداد ها و مهارتهای شما در زمینه های مختلف ورزشی نیازمند همکاری شما در تکمیل فرم زیر دارد.