پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای

 

                     

                              نام استاد:آقای دکتر مجتبی کلانتر

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل: kalantar_m@ajums.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای محمدباقر عبدالهی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم معصومه کایدانی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort