lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > مدیریت دانشجویی فرهنگی > امور فرهنگی > فرم استعدادیابی قرآنی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
 •                  فرم استعدایابی تخصص های قرآنی                 

   دانشکده علوم پزشکی شوشتر 

           

  با سلام خدمت همه ی دانشجویان عزیز، اداره ی قرآن وعترت(ع) شناخت استعداد ها و مهارتهای شما در زمینه های مختلف قرآنی نیازمند همکاری شما در تکمیل فرم زیر دارد.

   

 • مشخصات فردی

 • نوع تخصص قرآنی