پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

تمدید مهلت نقل و انتقال دانشجویان

معصومه بتوندی پور| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

سامانه نقل و انتقال تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10 آذر 1400 فعال می باشد


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort