lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > ثبت نام دانشجویان جدیدالورود(اطلاعیه شماره دو)
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
تشکیل کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر با ابلاغ ریاست این دانشکده شروع به کار کرد.    در عصر حاضر به جریان اندختن نظام مند دانش بر کل فعالیت سازمان و به طور ...

اطلاعیه شماره دو

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 

تاریخ ثبت نام حضوری و تحویل مدارک ثبت نام به شرح زیر می باشد:

 

سه شنبه 2 مهر 1398:رشته های کارشناسی پرستاری-مامایی (پیوسته و ناپیوسته)-کاردانی فوریت های پزشکی

 

چهارشنبه 3 مهر 1398:رشته های کارشناسی بهداشت عمومی-بهداشت حرفه ای-رادیولوژی(ناپیوسته)-تغذیه-اتاق عمل

 

یادآور می شود پذیرفته شدگان عزیز ،در روزهای مقرر شده جهت ثبت نام حضور پیدا کنید.