lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > ثبت نام سری جدید فوریت پزشکی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
تشکیل کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر با ابلاغ ریاست این دانشکده شروع به کار کرد.    در عصر حاضر به جریان اندختن نظام مند دانش بر کل فعالیت سازمان و به طور ...

اطلاعیه شماره چهار

مدارک موردنیاز مصاحبه عملی سری جدید فوریت های پزشکی

1-کپی گواهی پیش دانشگاهی و دیپلم

2-کپی ریزنمرات دوره سه ساله و دیپلم

3-رسیدتاییدیه پستی جهت مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

4-کپی شناسنامه و کارت ملی

5-سه قطعه عکس 4*3

جهت انجام مصاحبه عملی به ترتیب زیر اقدام نمایید:

ابتدا با ارائه کارت ملی جهت انجام آزمایشات مربوطه به مرکز طب کار واقع در شوشتر-میدان جانبازان-پشت دادگستری مرکز جامع سلامت شماره3شهری مراجعه نمایید

سپس با در دست داشتن فیش های واریزی دریافتی از مرکز طب کار و مدارک فوق الذکر به دانشکده علوم پزشکی واقع در شوشتر-چهارراه شهید رجائی روبروی حسینیه اعظم جهت تحویل مدارک و انجام تست ورزش و روانشناسی مراجعه نمایید.مبلغ پرداختی یک میلیون ریال جهت انجام آزمایشات مربوطه