lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > حوزه معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی > معرفی مسئول دفتر
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: موسوی

 

رشته تحصیلی:

 

شرح وظایف مسئول دفتر

 

ارتباطات:

 1. تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعت ملاقات برای آنان
 2. تنظیم اوقات جلسه و کمیسیون­هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می­شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
 3. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات النجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

پیگیری ها:

 1. پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش لازم به ایشان
 2. تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارائه آن به سرپرست
 3. خلاصه نمودن گزارش های واصله و ارائه آن برای مطالعه سرپرست مربوطه
 4. آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست
 5. ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده در صورت لزوم پیگیری آنان

پیگیری ها:

 1. انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص
 2. دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنان در رایانه یا دفتر مربوط
 3. تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ
 4. استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و ...
 5. تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد