lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > حوزه معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی > معرفی معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 

 

 

سرکار خانم اعظم هنرمندپور

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

سرپرست معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی

مرتبه علمی:مربی

جهت دریافت رزومه کلیک کنید

ایمیل: honarmandpour.a@gmail.com