lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > معرفی و اهداف دبیرخانه
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی دبیرخانه

 

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور تحقق یکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش "تامین نیازهای ملی و حضور در عرصه های منطقه ای و جهانی با رویکرد تحول و نوآوری"در معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گردید.تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایددار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایت مندی جامعه را فراهم خواهد نمود.دبیرخانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر در راستای دبیرخانه کلان منطقه آمایش 4 به منظور تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تاکید بر اولویت های کشور و کلان منطقه آمایش 4 شکل گرفته است.

 

اهداف دبیرخانه:

  1. راه اندازی دبیرخانه طرح تحول در آموزش اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشکده
  2. تعیین مسئولین بسته ها و صدور ابلاغ مسئولین جهت اجرایی سازی فعالیت ها در دانشکده
  3. تشکیل جلسات و نشست ها درون دانشکده ای 4 شرکت در جلسات و نشست های کلان منطقه 4
  4. ارتباط مستمر و مستقیم با سایر دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 4
  5. ارسال گزارشات به دبیرخانه کلان منطقه 4