lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > شورای انضباطی > معرفی دبیرشورای انضباطی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی دبیرشورای انضباطی

 

 

 

 

نام: آقای محمد نیک زادیان

 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

 

سمت: دبیر شورای اضباطی

 

پیام مقام معظم رهبری:

باید خوب درس بخوانید و به طور دقیق انضباط و نظم اجتماعی را رعایت کنید.محیط هرج و مرج و محیطی که در آن امید وجود نداشته باشد مانع پیشرفت است.(امام خامنه ای)

 

شورای انضباطی دانشجویان،به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی،وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم کند،اجتناب ورزد.