lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > گروه های آموزشی > گروه بالین > اعضای هیات علمی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

اعضای هیات علمی

 

 

                       نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک علویان

                 درجه علمی: استادیار

                 گروه آموزشی :بالین

                 تلفن داخلی: