lang="fa-IR" سامانه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

سامانه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر

معصومه بتوندی پور| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به اطلاع دانشجویان متقاضی ستاد شاهد و ایثارگر می رساند از تاریخ یک شهریور لغایت 10 شهریور نسبت به ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقال به آدرس فرم درخواست انتقال دانشجويان ستاد شاهد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقدام نمایند.


مطالب مرتبط

Sort by: