lang="fa-IR" آغاز فرآیند ثبت نام طرح شهید وزوایی(پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان) بنیاد ملی نخبگان
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

آغاز فرآیند ثبت نام طرح شهید وزوایی(پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان) بنیاد ملی نخبگان

معصومه بتوندی پور| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ثبت نام طرح شهید وزوایی(پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان) بنیاد ملی نخبگان فعال می باشد

جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت sina.bmn.ir مراجعه نمائید.

طرح شهید وزوایی(پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان) بنیاد ملی نخبگان


مطالب مرتبط

Sort by: