lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > مدیریت دانشجویی فرهنگی > امور دانشجویی > فرم کاندیداتوری انتخابات شورای صنفی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
 • فرم کاندیداتوری انتخابات شورای صنفی

 • شرایط لازم داوطلبان شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویی

   

  1-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  2-  التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه

  3- نداشتن حکم انضباطی در مقطع تحصیلی فعلی مبنی بر محرومیت از تحصیل و بالاتر از آن

  4- نداشتن مسئولیت و عضویت در شورای مرکزی تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی

  5-  نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی

  6-  دانشجویان مشمول قوانین آموزشی میهمان، نمی توانند عضو شورای صنفی شوند.

  7-  مدت باقیمانده از تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود کمتر از دو ترم نباشد.